Tag: aplikacje na zamówienie

Aplikacje jako możliwości procesów badawczych

Aplikacje jako możliwości procesów badawczych

 

Zdając sobie sprawę z wyzwań, które stawiają przed nami procesy badawcze, tworzone lub udoskonalane są narzędzia usprawniające podejmowane działania. Warto jednak zwrócić uwagę na rozwiązanie, jakim są aplikacje na zamówienie. Pozwalają one na dostosowanie konkretnej aplikacji, do indywidualnych potrzeb badania oraz podkreślenia najważniejszych aspektów przeprowadzanego procesu.

 

Cel pozwala na działanie

Aplikacje, które są tworzone odnoszą się do:

 • rozpoznanych potrzeb;
 • ujawniających się specyficznych wymagań;
 • celu, do którego mają zostać wykorzystane;
 • grupy, która będzie korzystała z narzędzi.

Uwzględniając wyzwania, które stawiane są przed procesami badawczymi, rynek daje nam możliwość tworzenia aplikacji na zamówienie, które będą wychwytywać w swojej istocie specyfikę badania oraz odnosić się na wyzwania, które stawiane są wobec badaczy.

 

Narzędzia przekuwają dane w informacje

Kierując uwagę na rozwój narzędzi badawczych można zauważyć, że pozwalają one na:

 • wydobywanie maksymalnej ilości informacji;
 • wykrywanie korelacji i zależności;
 • określania strategii rozwojowych;
 • wskazywanie nowych możliwości rozwoju.

Przede wszystkim nowoczesne narzędzia oddziałują w pozytywny sposób na czas oraz rezultaty badania. Stąd dobór odpowiedniej metody, a co za tym idzie i narzędzi pozwalają na efektywne gromadzenie i interpretowanie danych, które następnie przeistaczają się w konkretne informacje np. w formie rekomendacji czy wykresów.

 

Możliwości są w zastosowanych narzędziach

Przeprowadzając procesy badawcze należy zwrócić uwagę na wyjątkową wartość pozyskiwanych danych – to od nich bowiem zależy ostateczny efekt badania. Korzystając z możliwości, które związane są z aplikacjami na zamówienie można:

 • efektywnie przeprowadzać procesy badawcze;
 • stosować najnowsze technologie;
 • zwiększać komfort osób biorących udział w badaniu;
 • przeprowadzać najbardziej skomplikowane procesy.

Zdając sobie sprawę z wyzwań, które stawiane są przed procesami badawczymi należy zastosować takie narzędzia, które pozwolą na skuteczne działanie z uwzględnieniem szczególnych celów, których dotyczy projekt.

 

Istota wskazuje kierunek działań

Uwzględniając szerokie zastosowanie procesów badawczych należy zrozumieć istotę badania, które ma zostać przeprowadzone. Warto zauważyć, że aplikacje na zamówienie zostaną dobrze skonstruowane, jeśli właściwie zrozumiana zostanie istota samego badania. O samym badaniu będzie można mówić jako o skutecznym, jeśli zostanie przeprowadzone zgodnie ze sztuką, a więc jeśli narzędzie zostanie dobrze skonstruowane i zastosowane.


Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

 

Fizjoterapia to dziedzina nauki, którą znamy raczej wszyscy – przynajmniej wiemy, że istnieje. Posługując się definicją Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Therapy -WCPT) termin „fizjoterapii” oznacza „(…)usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnego ruchu i zdolności funkcjonalnych przez cały okres życia. Usługa jest świadczona w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez starzenie się, obrażenia, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe i ze świadomością, że ruch funkcjonalny ma zasadnicze znaczenie dla tego, co oznacza zdrowie."[1]

Mimo, że stała się dosyć popularną dziedziną, wiele osób nie potrafi zrozumieć w pełni czemu służy wizyta w klinice fizjoterapii. Uogólniając więc, fizjoterapia to przywracanie zarówno ruchu, jak i podstawowych funkcji po urazie, chorobie czy w przypadku niepełnosprawności. Pomaga nieco zmniejszyć ból i zapobiec przyszłym obrażeniom. Zawód ten koncentruje się na ludziach, a właściwie na ich schorzeniach i dolegliwościach. Fizjoterapeuci skupiają się również na złych nawykach ruchowych, które wywołują u pacjenta dyskomfort. Zupełnie naturalne jest, że ludzkie ciało z czasem traci na sprawności, warto więc od czasu do czasu wybrać się na kontrolną wizytę u fizjoterapeuty. 


Fizjoterapeuci do takich wizyt podchodzą zwykle z wielką rzetelnością, gdyż tego wymaga ta specjalność. Skrupulatność i dokładność to podstawa. Prócz opisania problemu świetnym rozwiązaniem jest również możliwość jego wizualizacji, jaką umożliwiają funkcje niektórych programów dla gabinetów fizjoterapeutycznych m.in. program Medfile.
 

Może warto poznać kilka ciekawych faktów dotyczących tej dziedziny nauki?

Interesującym faktem jest, iż fizjoterapia istnieje już od tysięcy lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z czasów starożytnych. Konfucjusz żyjący na przełomie VI/V w. p.n.e. przywiązywał dużą wagę do uzyskiwanych efektów leczniczych wynikających z odpowiedniego ułożenia ciała ludzkiego tym samym stworzył zalążek nowej dziedziny nauki. Historycy ustalili, że dzisiejszą fizjoterapię zawdzięczamy greckiemu lekarzowi Hipokratesowi (zwany „Ojcem medycyny”). Wymyślił on terapię wodną – hydroterapię, która jest powszechnie stosowaną praktyką do dziś. Mimo to, fizjoterapia swoją popularność zaczęła zdobywać dopiero podczas wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, kiedy ranni żołnierze oraz weterani wracali do domu w potrzebie rehabilitacji.

Fizjoterapia i fizykoterapia to dwie zupełnie różne rzeczy. Słyszeliście o tym? To stwiedzenie jest jak najbardziej prawidłowe, lecz tylko w niektórych krajach. W Europie fizjoterapia to metoda leczenia wykorzystująca wrażliwość na bodźce, natomiast fizykoterapia wykorzystuje naturalne czynniki jak temperatura, promienie UV czy ultradźwięki. W Kanadzie oba te terminy są wymiennie używane do opisania medycyny fizyczynej i rehabilitacji, która poprawia mobilność, funkcjonowanie i ogólną jakosć życia. Krótko mówiąć w Kanadzie fizjoterapia i fizykoterapia to dokładnie to samo. Zaskakujące?

Fizjoterapia jest niczym szkoła – wciąż wymaga pracy domowej. Większość ludzi nigdy nie spędziła ani minuty na odrabianiu lekcji podczas uczęszczania do szkoły, a fizjoterapeuci są jak nauczyciele, którzy regularnie zlecają pracę domową i weryfikują, czy została odrobiona. Rzetelne przyłożenie się do tej pracy i jej wykonanie ma bezpośredni wpływ na końcowe wyniki poprawiające nasze zdrowie.

Nauka ta jest świetnym sposobem leczenia przewlekłego bólu również bólu pleców i astmy, a nawet jest pomocna w przygotowaniu się do porodu. Posługując się nią można również zarządzać otyłością oraz leczyć zawroty głowy, schorzenia neurologiczne (od udaru po stwardnienie rozsiane do choroby Parkinsona), stany sercowo-naczyniowe (przewlekła choroba serca i rehabilitacja ataków serca) i choroby układu oddechowego (w tym astmę, jak wcześniej wspomniano, ale także przewlekłą chorobę płuc i mukowiscydozę).

Fizjoterapia sportowa, czyli wspomaganie sportowców to często pomijana, a stosunkowo istotna część pracy fizjoterapeutów. Większe drużyny sportowe zazwyczaj zatrudniaja fizjoterapeutę, który przeprowadzając treningi siłowe i wytrzymałościowe pomaga zwiększyć ich wytrzymałość. Całokształ działań nastawiony jest na optymalizację osiągnięć sportowca.

Końcową ciekawostką jest wykształcenie fizjoterapeutów. Zawodowi fizjoterapeuci to osoby o bardzo wysokim wykształceniu. Oprócz czteroletniego tytułu licencjata, fizjoterapeuci otrzymują również dalsze szkolenie w swojej dziedzinie poprzez studia podyplomowe, dodając kolejne dwa lata studiów. Koniecznością jest obeznanie w zakresie anatomii człowieka, aktywności ruchowej, terapii manualnej, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, a nawet psychologii.

[1] https://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT
 


Copyright © 2018 Biostat-logo