Tag: oprogramowanie dla gabinetuPrzygotuj się na zmiany!

Przygotuj się na zmiany!

 

Należy zauważyć, że innowacyjne oprogramowania dla gabinetów lekarskich dają możliwość polepszenia procesu zarządzania placówkami oraz stawiają fundament, ku poprawie bezpieczeństwa przechowywania danych.

Działania nakierowane na uporządkowanie

Z dniem 1 stycznia 2019r. ma zostać wprowadzony obowiązek używania standaryzowanych dokumentów takich jak:

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • karta odmowy przyjęcia do szpitala;
 • informacja pisemna lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

Z biegiem czasu planuje się także wprowadzić kolejne dokumenty w ramach PIK HLC7 CDA. Można zauważyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szanse na uporządkowanie dotychczas prowadzonych działań.

Terminy pod kontrolą

Ustalono następujące terminy, które są kluczowe dla wprowadzenia obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną:

 • do 31.12.2018r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemu do platformy P1 (w kontekście recept);
 • od 1.01.2020r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej;
 • do 30.06.2019r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemy do platformy P1 (w kontekście skierowań);
 • od 1.01.2021r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej.

Plan na najbliższą przyszłość…

Co do pozostałych dokumentów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (dokumenty, które zostały wskazane w rozporządzeniu na podstawie art. 13 ustawy) wyznacza się następujące terminy:

 • od 1.01.2019r. – wchodzi obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej;
 • do 31.12.2019r. – istnieje obowiązek zgłodzenie przez usługodawców przygotowania do podłączenia swojego systemu z platformą P1 w zakresie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) za pośrednictwem SIM;
 • od 1.01.2021r. wchodzi obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1.

Zwracając uwagę na zaproponowane rozwiązania warto przemyśleć, w jaki sposób należy przygotować się do nadchodzących zmian. Po pierwsze należy dostrzec zalety, które dają specjalistyczne oprogramowania dla gabinetów lekarskich.

System z wizją na przyszłość

Zmiany, które nadchodzą w służbie zdrowia z pewnością mają na celu polepszyć jakość prowadzonych działań oraz odnieść się do dotychczas zauważonych problemów w taki sposób, aby je wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego budowało nowe możliwości, a nie zamykało na dotychczasowe niepowodzenia.


Program uskuteczniający działanie

Program uskuteczniający działanie

 

Uwzględniając rozwój usług w dziedzinie medycyny należy zastanowić się nad tym, które z podejmowanych działań dają spodziewany skutek, a których też należy zaniechać. Dzięki stworzeniu programu dla gabinetu lekarskiego możliwym jest kontrolowanie zachodzących zmian oraz wspieranie pozytywnych bodźców, które odpowiadają za utrzymywanie względnie dobrej pozycji wobec konkurencji.

 

Po pierwsze: jakość

Oferowane usługi powinny być nakierowane na realizację potrzeb lekarzy, jak i pacjentów. Tym samym należy wspomnieć, że za spełnianiem tychże potrzeb powinna iść wyższa jakość oraz odczuwana satysfakcja. Dlatego też mówiąc o jakości świadczonych usług należy zwrócić także uwagę na:

 • poziom satysfakcji pacjentów;
 • alternatywne możliwości, które obecne są na rynku;
 • mocne i słabe strony poszczególnych aspektów.

Program dla gabinetu lekarskiego stawia sobie za cel podniesienie jakości kontaktu pomiędzy pacjentami oraz personelem danej placówki medycznej, a także ułatwienie zbierania i przechowywania danych.

 

Po drugie: satysfakcja

Badania satysfakcji pacjentów pozwalają na wskazanie tych obszarów, gdzie stopień zadowolenia jest niski. Wśród przyczyn niezadowolenia pacjentów można wyróżnić:

 • różnica w postrzeganiu oczekiwań pacjentów i personelu;
 • niespełnienia standardów obsługi/opieki nad pacjentem;
 • formułowanie obietnic nad wyrost;
 • nikłe zainteresowanie realizacją oczekiwań pacjentów.

Co ważne przeprowadzenie takiego badania nie powinno następować zaraz po zakończonej hospitalizacji.

 

Za systemem stoją konkretne osoby

Jakość i satysfakcja są tymi czynnikami, które mają wpływ na ogólne postrzeganie świadczonych usług, a to przekłada się na opinię na temat danej placówki. Stąd bardzo ważne jest, aby program dla gabinetu lekarskiego uwzględniał potrzeby:

 • pacjentów;
 • lekarzy;
 • pozostałych członków personelu medycznego;
 • najbliższego otoczenia pacjentów.

Każda z tych grup posiada swoje indywidualne potrzeby, które decydują o odczuwanym poziomie zadowolenia. Co warto zauważyć wraz z podnoszeniem jakości usług powinna wzrastać satysfakcji wszystkich grup.

 

Sukces należy do wszystkich

Stworzone rozwiązania powinny uskuteczniać oraz ułatwiać przeprowadzane działania oraz odnosić się do podnoszenia zadowolenia wszystkich grup osób zaangażowanych w sektor zdrowia. Można powiedzieć, że dzięki programowi dla gabinetu lekarskiego możliwym jest efektywne zarządzanie pozyskanymi danymi, co przekłada się na ogólne postrzeganie placówki oraz osiągane przez nią sukcesy.


Ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji

Ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji

 

Biurokracja, na którą napotykają się gabinety lekarskie często bywa wobec nich wymagająca, a tym samym lekarze muszą poświęcić dużą ilość czasu, aby wypełnić skomplikowane dokumenty. Rozwiązanie, którym jest e-dokumentacja ma ułatwić pracę lekarzy czy fizjoterapeutów. Sam program dla gabinetu fizjoterapii daje szansę na prowadzenie przejrzystej dokumentacji skoncentrowanej na wymaganiach określonych przepisami prawnymi.

 

System porządkujący działania                                                                                  

Każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć, że w prowadzonej dokumentacji zobowiązany jest do zawierania takich informacji jak:

 • dane identyfikujące pacjentów;
 • wskazanie podmiotu lekarskiego;
 • opis zdarzeń wraz z powodem zgłoszenia, przeprowadzonym badaniem oraz postawionymi zaleceniami;
 • dane identyfikujące terapeutę;
 • data sporządzenia dokumentu.

Stwarzane oprogramowania dla gabinetów fizjoterapii pozwalają na zastosowanie aplikacji mobilnych umożliwiających specjaliście wprowadzanie danych do systemu o każdej porze i w każdym miejscu. W połączeniu z przejrzystym kalendarzem, który stanowi harmonogram pracy fizjoterapeuty tak w przeciągu jednego dnia jak i całego miesiąca, e-dokumentacja słusznie cieszy się dużym powodzeniem. 

 

Zmiany, które wychodzą na zdrowie

Ponadto zastosowanie elektronicznej dokumentacji pozwala na stosowanie ujednoliconych kart pacjentów oraz inteligentnych baz danych wraz z możliwością ich eksportu bądź importu. Pozwala to na powiedzenie, iż program dla gabinetu fizjoterapii nie tylko porządkuje dokumentację, pozwala uniknąć błędów w ich sporządzaniu, ale przede wszystkim dba o skuteczność wdrążanych rozwiązań w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów.


Dlaczego funkcja wysyłania SMS do pacjentów jest tak ważna w programach do e-dokumentacji?

Dlaczego funkcja wysyłania SMS do pacjentów jest tak ważna w programach do e-dokumentacji?

 

Pacjenci często skarżą się na długie kolejki do rejestracji, a także długi czas oczekiwania na wizytę. Dotychczasowy system ma zrewolucjonizować specjalistyczne programy dla gabinetów poprawiające funkcjonowanie jednostek medycznych w oparciu o zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dostosowując funkcje programu do potrzeb lekarzy oraz pacjentów na rynku pojawiają się systemy, które odpowiadają za zwiększenie satysfakcji obu grup.

 

SMS jako funkcja usprawniająca pracę

W celu usprawnienia funkcjonowania gabinetów lekarskich stosujemy takie rozwiązanie, jak wysyłanie powiadomień drogą SMS przypominających o zbliżającej się wizycie. Ma to zminimalizować ilość zapomnianych, a więc niezrealizowanych wizyt, umożliwiając tym samym efektywne wykorzystanie zasobów placówek medycznych.

 

Korzyści, które podnoszą jakość funkcjonowania gabinetów

Powiadomienia SMS dają także możliwość wysyłania potwierdzenia rezerwacji wizyty bezpośrednio do pacjentów. Tym samym gabinety lekarskie zyskują:

 • lepsze uporządkowanie pracy personelu gabinetu;
 • nową i tańszą możliwość kontaktu z pacjentami;
 • możliwość efektywnego rozdysponowania swoich zasobów.

Innowacyjne rozwiązania związane z wprowadzeniem w życie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiają podnoszenie jakości obsługi pacjentów. Warto zauważyć, że wysoka funkcjonalność systemu podnosi jednocześnie komfort pracowników danego gabinetu medycznego, jak i samych pacjentów.

 

Rozwiązania nakierowane na rozwój

Otwarcie się na nowe możliwości pozwala na zastosowanie rozwiązań odpowiedzialnych m.in. za zwiększanie rentowności gabinetów, utrzymywanie pozytywnego wizerunku jednostek medycznych. Jednocześnie zastosowanie odpowiedniego programu dla gabinetu odpowiadającego wymaganiom elektronicznej dokumentacji medycznej, przekłada się na poprawę relacji między pacjentami, a pracownikami gabinetów. Wyraża się to na przykład w łatwości nawiązania kontaktu, swobodnego przekazywania informacji oraz zaproponowania bardziej komfortowych dla pacjentów rozwiązań.


Elektroniczny grafik wizyt w poradniach lekarskich

Elektroniczny grafik wizyt w poradniach lekarskich

 

W ostatnich latach służba zdrowia, zdając sobie sprawę z niskiego poziomu zadowolenia pacjentów z otrzymanych usług, pracowała nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Mają one na celu przede wszystkim uskutecznić pracę ośrodków służby zdrowia, a przy tym podnieść satysfakcję pacjentów. Lepsza jakość usług poradni lekarskiej, to przede wszystkim więcej pacjentów, którzy wyrażają pozytywną opinię na temat otrzymanych usług.

 

Rozwiązanie, które ma polepszyć jakość

Możliwością, która daje szansę do podnoszenia jakości usług, jest specjalistyczne oprogramowanie dla gabinetów lekarskich. Odpowiedni system umożliwia:

 • uporządkowanie pracy całego personelu poradni lekarskiej;
 • zwiększenie efektywności podejmowanych działań;
 • ułatwienie pacjentom dostępu do proponowanych usług np. dzięki samodzielnej rejestracji do lekarza.

Przede wszystkim takie oprogramowanie, pozwala na prowadzenie grafiku wizyt, który z powodzeniem może być prowadzony z podziałem na poszczególne gabinety i lekarzy.

 

Jakie są zalety korzystania z elektronicznego grafiku pracy?

Warto zaznaczyć, że wraz z prowadzeniem grafiku pracy w wersji elektronicznej:

 • lekarz zyskuje dostęp do swojego planu pracy w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie;
 • istnieje możliwość wprowadzania wizyt powtarzalnych;
 • pojawia się możliwość odznaczania dni urlopu itp.;
 • istnieje możliwość zapisania pacjenta na kolejną wizytę, w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

Jak widać opcja elektronicznego grafiku pracy, daje wiele korzyści dla lekarzy, a przy tym stanowi bardziej czytelną alternatywę dla papierowych grafików.

 

Dobra organizacja pracy, jest podstawą sukcesu

Stosując elektroniczny grafik wizyt, można przede wszystkim efektywnie zarządzać czasem swojej pracy, wykorzystując go do maksimum. Zwracając uwagę na wysoką funkcjonalność dobrego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego, w szczególności samodzielną rejestrację pacjentów, grafik umożliwia bieżące odwoływanie bądź zmiany terminu wizyty przez samych pacjentów. Podsumowując można powiedzieć, że elektroniczny grafik wizyt pozwala na zwiększenie wydajności podejmowanych działań, które następnie przełożą się na osiągany sukces.


Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

 

Fizjoterapia to dziedzina nauki, którą znamy raczej wszyscy – przynajmniej wiemy, że istnieje. Posługując się definicją Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Therapy -WCPT) termin „fizjoterapii” oznacza „(…)usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnego ruchu i zdolności funkcjonalnych przez cały okres życia. Usługa jest świadczona w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez starzenie się, obrażenia, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe i ze świadomością, że ruch funkcjonalny ma zasadnicze znaczenie dla tego, co oznacza zdrowie."[1]

Mimo, że stała się dosyć popularną dziedziną, wiele osób nie potrafi zrozumieć w pełni czemu służy wizyta w klinice fizjoterapii. Uogólniając więc, fizjoterapia to przywracanie zarówno ruchu, jak i podstawowych funkcji po urazie, chorobie czy w przypadku niepełnosprawności. Pomaga nieco zmniejszyć ból i zapobiec przyszłym obrażeniom. Zawód ten koncentruje się na ludziach, a właściwie na ich schorzeniach i dolegliwościach. Fizjoterapeuci skupiają się również na złych nawykach ruchowych, które wywołują u pacjenta dyskomfort. Zupełnie naturalne jest, że ludzkie ciało z czasem traci na sprawności, warto więc od czasu do czasu wybrać się na kontrolną wizytę u fizjoterapeuty. 


Fizjoterapeuci do takich wizyt podchodzą zwykle z wielką rzetelnością, gdyż tego wymaga ta specjalność. Skrupulatność i dokładność to podstawa. Prócz opisania problemu świetnym rozwiązaniem jest również możliwość jego wizualizacji, jaką umożliwiają funkcje niektórych programów dla gabinetów fizjoterapeutycznych m.in. program Medfile.
 

Może warto poznać kilka ciekawych faktów dotyczących tej dziedziny nauki?

Interesującym faktem jest, iż fizjoterapia istnieje już od tysięcy lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z czasów starożytnych. Konfucjusz żyjący na przełomie VI/V w. p.n.e. przywiązywał dużą wagę do uzyskiwanych efektów leczniczych wynikających z odpowiedniego ułożenia ciała ludzkiego tym samym stworzył zalążek nowej dziedziny nauki. Historycy ustalili, że dzisiejszą fizjoterapię zawdzięczamy greckiemu lekarzowi Hipokratesowi (zwany „Ojcem medycyny”). Wymyślił on terapię wodną – hydroterapię, która jest powszechnie stosowaną praktyką do dziś. Mimo to, fizjoterapia swoją popularność zaczęła zdobywać dopiero podczas wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, kiedy ranni żołnierze oraz weterani wracali do domu w potrzebie rehabilitacji.

Fizjoterapia i fizykoterapia to dwie zupełnie różne rzeczy. Słyszeliście o tym? To stwiedzenie jest jak najbardziej prawidłowe, lecz tylko w niektórych krajach. W Europie fizjoterapia to metoda leczenia wykorzystująca wrażliwość na bodźce, natomiast fizykoterapia wykorzystuje naturalne czynniki jak temperatura, promienie UV czy ultradźwięki. W Kanadzie oba te terminy są wymiennie używane do opisania medycyny fizyczynej i rehabilitacji, która poprawia mobilność, funkcjonowanie i ogólną jakosć życia. Krótko mówiąć w Kanadzie fizjoterapia i fizykoterapia to dokładnie to samo. Zaskakujące?

Fizjoterapia jest niczym szkoła – wciąż wymaga pracy domowej. Większość ludzi nigdy nie spędziła ani minuty na odrabianiu lekcji podczas uczęszczania do szkoły, a fizjoterapeuci są jak nauczyciele, którzy regularnie zlecają pracę domową i weryfikują, czy została odrobiona. Rzetelne przyłożenie się do tej pracy i jej wykonanie ma bezpośredni wpływ na końcowe wyniki poprawiające nasze zdrowie.

Nauka ta jest świetnym sposobem leczenia przewlekłego bólu również bólu pleców i astmy, a nawet jest pomocna w przygotowaniu się do porodu. Posługując się nią można również zarządzać otyłością oraz leczyć zawroty głowy, schorzenia neurologiczne (od udaru po stwardnienie rozsiane do choroby Parkinsona), stany sercowo-naczyniowe (przewlekła choroba serca i rehabilitacja ataków serca) i choroby układu oddechowego (w tym astmę, jak wcześniej wspomniano, ale także przewlekłą chorobę płuc i mukowiscydozę).

Fizjoterapia sportowa, czyli wspomaganie sportowców to często pomijana, a stosunkowo istotna część pracy fizjoterapeutów. Większe drużyny sportowe zazwyczaj zatrudniaja fizjoterapeutę, który przeprowadzając treningi siłowe i wytrzymałościowe pomaga zwiększyć ich wytrzymałość. Całokształ działań nastawiony jest na optymalizację osiągnięć sportowca.

Końcową ciekawostką jest wykształcenie fizjoterapeutów. Zawodowi fizjoterapeuci to osoby o bardzo wysokim wykształceniu. Oprócz czteroletniego tytułu licencjata, fizjoterapeuci otrzymują również dalsze szkolenie w swojej dziedzinie poprzez studia podyplomowe, dodając kolejne dwa lata studiów. Koniecznością jest obeznanie w zakresie anatomii człowieka, aktywności ruchowej, terapii manualnej, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, a nawet psychologii.

[1] https://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT
 


Jaki program do elektronicznej dokumentacji wybrać

Jaki program do elektronicznej dokumentacji wybrać

 

Medycyna jest kolejną dziedziną funkcjonowania życia społecznego, w której zdecydowano wprowadzić pełną informatyzację. Konsekwencją tej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian w gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych, które dotychczas funkcjonowały w sposób tradycyjny – prowadząc kartoteki papierowe swoich pacjentów. Wprowadza to spore zmiany w funkcjonowaniu dużych placówek,a także małych gabinetów, które muszą się przygotować na zupełnie inny system pracy - zdecydowanie szybszy, z korzyścią dla pacjenta i przede wszystkim zgodny z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi obowiązku wprowadzenia elektronicznej dokumentacji.

 

Jaki program wybrać?

 

Jeśli w naszym gabinecie nigdy nie korzystaliśmy z żadnego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, warto zobaczyć, co oferuje rynek. Obecnie istnieje wiele programów, dzięki którym w prosty sposób będziemy mogli prowadzić podstawową dokumentację medyczną. Jeśli wymagamy rozbudowanych funkcji potrzebnych do biznesowego prowadzenia placówki medycznej, to istnieją na polskim rynku aplikacje webowe oferujące bazowe i rozbudowane pod tym kątem funkcje. Warto przyjrzeć się tym
z rozszerzonymi funkcjami, aby nie musieć łączyć kilku programów jednocześnie.

 

Medfile jest jednym z programów, którego funkcje warto przetestować. Jego twórcy zadbali o to, aby zarówno specjaliści niosący pomoc pacjentom w gabinecie jak i właściciele placówek medycznych mogli w 100% korzystać z możliwości, jakie niesie za sobą informatyzacja w medycynie. Dwutygodniowy, darmowy okres testowy pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu. Czas testów programu z innymi dostępnymi na rynku daje specjaliście i osobie zarządzającej placówką możliwość konsultacji z twórcami programu.

 

Poszukiwanie najlepszego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, to sprostanie ciągle pojawiającym się wymaganiom rynku medycznego. Nieustające zmiany w prawie, najwyższej jakości, bezpieczeństwo wrażliwych danych, pojawiające się na rynku nowe leki i aktualizacje dolegliwości medycznych, a to tylko kilka z nieustannych zmian, za jakimi musi podążać oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej. Gwarantem bycia na bieżąco będzie aplikacja webowa, dzięki której nasz program jest aktywny w sieci, bez konieczności instalowania go na sprzęcie komputerowym w placówce lub gabinecie. Korzyści łączące się z takim rozwiązaniem jest więcej. Oszczędności płynące z braku wymiany sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania odbywa się w sieci nie wymagając zakupów nowszych wersji, placówka nie potrzebuje zewnętrznych serwerów, aby przetrzymywać dane pacjentów.

 

 


Program dla praktyki lekarskiej – wystandaryzowane karty pacjenta

Program dla praktyki lekarskiej dopasowany do każdej specjalizacji

Specjalistyczne karty wizyt lekarskich przydatne podczas codziennej praktyki lekarskiej w wielu gabinetach lekarskich sprawdzą się ze względu na możliwość dobrania w programie Medfile® EDM dopasowanych do przebiegu wizyty elementów, potrzebnych do zrealizowania badania podmiotowego lub przedmiotowego i prowadzenia diagnostyki pacjenta.


Ważne elementy wystandaryzowanych kart lekarskich

Program dla praktyki lekarskiej Medfile® EDM zawiera kilka gotowych kart z których mogą korzystać specjaliści. Są to:

 • domyśla karta wizyty lekarskiej,
 • karta fizjoterapeutyczna z możliwością graficznego przedstawienia dolegliwości pacjenta,
 • karta ortopodologiczna,
 • karta stomatologiczna z diagramem dentystycznym.

 

Program dla praktyki lekarskiej umożliwia także szybkie wypełnianie standardowych dokumentów medyczno-prawnych z gotowymi danymi pacjenta:

 • zaświadczeń lekarskich,
 • skierowania do szpitala,
 • skierowania do poradni specjalistycznej,
 • skierowania do pracowni diagnostycznej,
 • zaświadczenia do becikowego.

Pełna karta wizyty lekarskiej wraz z możliwością wystawienia recepty lub e-Recepty, bądź e-Zwolnienia usprawnia czas pracy lekarza przeznaczony dla wypełniania dokumentacji medycznej w gabinecie. Autosugestie (podpowiedzi) nazw leków wystawianych podczas wypełniania danych na recepcie przyspieszają ten proces. Baza leków zawarta w Medfile® EDM jak również kody ICD-9/ 10 pozwalają zoptymalizować czas pracy placówki medycznej.


Szybki wgląd do kartoteki pacjenta

Podgląd archiwalnych wizyt pacjenta z poziomu kalendarza umożliwia lekarzowi szybkie zapoznanie się ze stanem chorego w ciągu ostatniej wizyty, lekami jakie zażywa oraz zaleceniami danymi przez lekarza prowadzącego wizytę. Brak konieczności poszukiwania jego kartoteki możliwość szybkiego odtworzenia recepty (wykonanie kopii) pozwala znacząco zaoszczędzić czas i lepiej zorganizować wizytę lekarską.

 

Wiele specjalizacji w jednym programie

Wiele specjalistów może korzystać z Medfile® EDM jednocześnie. Program dla praktyki lekarskiej może być używany na wielu komputerach, tabletach oraz smartphonach. Wystarczy stały dostęp do Internetu. Medfile® EDM nie jest instalowany na konkretnym urządzeniu, dlatego też pojawiające się nowe wersje systemu nie wymagają zakupu nowego sprzętu. Wszystkie zadania realizowane są w bezpiecznym systemie chmurowym.

 


Copyright © 2018 Biostat-logo