eCRF – system dający więcej

 

eCRF to oprogramowanie mające na celu usprawnienie badań klinicznych i obserwacyjnych. Lekarz, aby dokonać całkowitej oceny stanu pacjenta oraz wskazać hipotezy diagnostyczne musi uwzględnić trzy źródła informacji:

  • wywiad, który zawiera relację pacjenta na temat choroby lub dolegliwości i przyczynę zwrócenia się do lekarza'
  • objawy kliniczne tj. odchylenia od normy stwierdzone w trakcie badania;
  • wyniki wstępnych badań dodatkowych.

Karty obserwacji klinicznej (CRF) to papierowy dokument, który pozwala na zapis danych do protokołu badania klinicznego. eCRF to ich elektroniczna wersja tej karty, która wyróżnia się możliwością szybkiego zbierania informacji oraz ich analizowania. Badania kliniczne przeprowadza się, aby udowodnić skuteczność i bezpieczeństwo środków farmakologicznych, co skutkuje rejestracją produktów leczniczych, a przez to wprowadzeniem ich na rynek farmaceutyczny.

 

eCRF dba o jakość badań

System eCRF jest skuteczny, ponieważ - jako kompleksowy software do badań klinicznych - umożliwia:

  • szybkie wykrywanie błędów we wprowadzonych danych
  • natychmiastowy dostęp do danych
  • minimalizację błędów danych i naruszenia protokołu
  • uzyskanie rzetelnych danych w krótkim czasie.

Wszystko to jest możliwe, gdyż oprogramowanie to powstało w odpowiedzi na potrzeby sektora farmaceutycznego, a przy tym jest zgodny z Title 21 CRF Part 11. Pozwala ono na kompleksowe zarządzanie całymi projektami badawczymi.

Dzięki zastosowaniu systemu eCRF unika się błędów czy przeoczeń w czasie wypełniania formularza dzięki automatycznemu kontrolowaniu. Zapewniane przez ww. autorski software do badań klinicznych błyskawiczne zbieranie wyników badań z różnych ośrodków, jak i ich krótki czas analizy pozwalają na schludne przeprowadzenie projektu. Łatwość i przejrzystość formularza w dużym stopniu ułatwiają kontrolowanie efektów badań. eCRF jako zintegrowana platforma badawcza eliminuje papierowe kwestionariusze, a w zamian daje innowacyjny system, który pozytywnie wpływa na jakość podejmowanego projektu.

 

Kolejny krok ku doskonałości

Platforma eCRF zapewnia kontrolę kompletność oraz wysoką jakość pozyskanych danych. Umożliwia ona bieżącą weryfikację postępów realizacji badań, przeprowadzenie wszechstronnych analiz dzięki modułowi statystycznemu, a także graficzną prezentację wykrytych zależności.

Łatwe i bezpieczne pozyskiwanie danych, przyjazny interfejs, szybkie pozyskiwanie wyników i ich analiza to tylko niektóre zalety, który wykazuje software do badań klinicznych eCRF. System ten wprowadza badania na wyższy poziom oraz otwiera nowe możliwości. Innowacyjność tej metody nie tylko wspiera rozwój nauki, ale także pozwala na ułatwienie przeprowadzenia formalne strony badań klinicznych. Oprogramowanie eCRF z pewnością sprawdzi się w każdym badaniu klinicznym oraz pozwoli na przeprowadzenie dokładnych analiz, które będą miały pozytywny wpływ na całość projektu.

ecrf electronic data capture system oprogramowanie do badań klinicznych software do badań klinicznych
Copyright © 2018 Biostat-logo