Tag: ecrf

eCRF – system dający więcej

eCRF – system dający więcej

 

eCRF to oprogramowanie mające na celu usprawnienie badań klinicznych i obserwacyjnych. Lekarz, aby dokonać całkowitej oceny stanu pacjenta oraz wskazać hipotezy diagnostyczne musi uwzględnić trzy źródła informacji:

  • wywiad, który zawiera relację pacjenta na temat choroby lub dolegliwości i przyczynę zwrócenia się do lekarza'
  • objawy kliniczne tj. odchylenia od normy stwierdzone w trakcie badania;
  • wyniki wstępnych badań dodatkowych.

Karty obserwacji klinicznej (CRF) to papierowy dokument, który pozwala na zapis danych do protokołu badania klinicznego. eCRF to ich elektroniczna wersja tej karty, która wyróżnia się możliwością szybkiego zbierania informacji oraz ich analizowania. Badania kliniczne przeprowadza się, aby udowodnić skuteczność i bezpieczeństwo środków farmakologicznych, co skutkuje rejestracją produktów leczniczych, a przez to wprowadzeniem ich na rynek farmaceutyczny.

 

eCRF dba o jakość badań

System eCRF jest skuteczny, ponieważ - jako kompleksowy software do badań klinicznych - umożliwia:

  • szybkie wykrywanie błędów we wprowadzonych danych
  • natychmiastowy dostęp do danych
  • minimalizację błędów danych i naruszenia protokołu
  • uzyskanie rzetelnych danych w krótkim czasie.

Wszystko to jest możliwe, gdyż oprogramowanie to powstało w odpowiedzi na potrzeby sektora farmaceutycznego, a przy tym jest zgodny z Title 21 CRF Part 11. Pozwala ono na kompleksowe zarządzanie całymi projektami badawczymi.

Dzięki zastosowaniu systemu eCRF unika się błędów czy przeoczeń w czasie wypełniania formularza dzięki automatycznemu kontrolowaniu. Zapewniane przez ww. autorski software do badań klinicznych błyskawiczne zbieranie wyników badań z różnych ośrodków, jak i ich krótki czas analizy pozwalają na schludne przeprowadzenie projektu. Łatwość i przejrzystość formularza w dużym stopniu ułatwiają kontrolowanie efektów badań. eCRF jako zintegrowana platforma badawcza eliminuje papierowe kwestionariusze, a w zamian daje innowacyjny system, który pozytywnie wpływa na jakość podejmowanego projektu.

 

Kolejny krok ku doskonałości

Platforma eCRF zapewnia kontrolę kompletność oraz wysoką jakość pozyskanych danych. Umożliwia ona bieżącą weryfikację postępów realizacji badań, przeprowadzenie wszechstronnych analiz dzięki modułowi statystycznemu, a także graficzną prezentację wykrytych zależności.

Łatwe i bezpieczne pozyskiwanie danych, przyjazny interfejs, szybkie pozyskiwanie wyników i ich analiza to tylko niektóre zalety, który wykazuje software do badań klinicznych eCRF. System ten wprowadza badania na wyższy poziom oraz otwiera nowe możliwości. Innowacyjność tej metody nie tylko wspiera rozwój nauki, ale także pozwala na ułatwienie przeprowadzenia formalne strony badań klinicznych. Oprogramowanie eCRF z pewnością sprawdzi się w każdym badaniu klinicznym oraz pozwoli na przeprowadzenie dokładnych analiz, które będą miały pozytywny wpływ na całość projektu.


Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

Fizjoterapia - co o niej wiesz? Fakty o fizjoterapii

 

Fizjoterapia to dziedzina nauki, którą znamy raczej wszyscy – przynajmniej wiemy, że istnieje. Posługując się definicją Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Therapy -WCPT) termin „fizjoterapii” oznacza „(…)usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnego ruchu i zdolności funkcjonalnych przez cały okres życia. Usługa jest świadczona w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez starzenie się, obrażenia, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe i ze świadomością, że ruch funkcjonalny ma zasadnicze znaczenie dla tego, co oznacza zdrowie."[1]

Mimo, że stała się dosyć popularną dziedziną, wiele osób nie potrafi zrozumieć w pełni czemu służy wizyta w klinice fizjoterapii. Uogólniając więc, fizjoterapia to przywracanie zarówno ruchu, jak i podstawowych funkcji po urazie, chorobie czy w przypadku niepełnosprawności. Pomaga nieco zmniejszyć ból i zapobiec przyszłym obrażeniom. Zawód ten koncentruje się na ludziach, a właściwie na ich schorzeniach i dolegliwościach. Fizjoterapeuci skupiają się również na złych nawykach ruchowych, które wywołują u pacjenta dyskomfort. Zupełnie naturalne jest, że ludzkie ciało z czasem traci na sprawności, warto więc od czasu do czasu wybrać się na kontrolną wizytę u fizjoterapeuty. 


Fizjoterapeuci do takich wizyt podchodzą zwykle z wielką rzetelnością, gdyż tego wymaga ta specjalność. Skrupulatność i dokładność to podstawa. Prócz opisania problemu świetnym rozwiązaniem jest również możliwość jego wizualizacji, jaką umożliwiają funkcje niektórych programów dla gabinetów fizjoterapeutycznych m.in. program Medfile.
 

Może warto poznać kilka ciekawych faktów dotyczących tej dziedziny nauki?

Interesującym faktem jest, iż fizjoterapia istnieje już od tysięcy lat. Pierwsze wzmianki pochodzą z czasów starożytnych. Konfucjusz żyjący na przełomie VI/V w. p.n.e. przywiązywał dużą wagę do uzyskiwanych efektów leczniczych wynikających z odpowiedniego ułożenia ciała ludzkiego tym samym stworzył zalążek nowej dziedziny nauki. Historycy ustalili, że dzisiejszą fizjoterapię zawdzięczamy greckiemu lekarzowi Hipokratesowi (zwany „Ojcem medycyny”). Wymyślił on terapię wodną – hydroterapię, która jest powszechnie stosowaną praktyką do dziś. Mimo to, fizjoterapia swoją popularność zaczęła zdobywać dopiero podczas wybuchu Pierwszej Wojny Światowej, kiedy ranni żołnierze oraz weterani wracali do domu w potrzebie rehabilitacji.

Fizjoterapia i fizykoterapia to dwie zupełnie różne rzeczy. Słyszeliście o tym? To stwiedzenie jest jak najbardziej prawidłowe, lecz tylko w niektórych krajach. W Europie fizjoterapia to metoda leczenia wykorzystująca wrażliwość na bodźce, natomiast fizykoterapia wykorzystuje naturalne czynniki jak temperatura, promienie UV czy ultradźwięki. W Kanadzie oba te terminy są wymiennie używane do opisania medycyny fizyczynej i rehabilitacji, która poprawia mobilność, funkcjonowanie i ogólną jakosć życia. Krótko mówiąć w Kanadzie fizjoterapia i fizykoterapia to dokładnie to samo. Zaskakujące?

Fizjoterapia jest niczym szkoła – wciąż wymaga pracy domowej. Większość ludzi nigdy nie spędziła ani minuty na odrabianiu lekcji podczas uczęszczania do szkoły, a fizjoterapeuci są jak nauczyciele, którzy regularnie zlecają pracę domową i weryfikują, czy została odrobiona. Rzetelne przyłożenie się do tej pracy i jej wykonanie ma bezpośredni wpływ na końcowe wyniki poprawiające nasze zdrowie.

Nauka ta jest świetnym sposobem leczenia przewlekłego bólu również bólu pleców i astmy, a nawet jest pomocna w przygotowaniu się do porodu. Posługując się nią można również zarządzać otyłością oraz leczyć zawroty głowy, schorzenia neurologiczne (od udaru po stwardnienie rozsiane do choroby Parkinsona), stany sercowo-naczyniowe (przewlekła choroba serca i rehabilitacja ataków serca) i choroby układu oddechowego (w tym astmę, jak wcześniej wspomniano, ale także przewlekłą chorobę płuc i mukowiscydozę).

Fizjoterapia sportowa, czyli wspomaganie sportowców to często pomijana, a stosunkowo istotna część pracy fizjoterapeutów. Większe drużyny sportowe zazwyczaj zatrudniaja fizjoterapeutę, który przeprowadzając treningi siłowe i wytrzymałościowe pomaga zwiększyć ich wytrzymałość. Całokształ działań nastawiony jest na optymalizację osiągnięć sportowca.

Końcową ciekawostką jest wykształcenie fizjoterapeutów. Zawodowi fizjoterapeuci to osoby o bardzo wysokim wykształceniu. Oprócz czteroletniego tytułu licencjata, fizjoterapeuci otrzymują również dalsze szkolenie w swojej dziedzinie poprzez studia podyplomowe, dodając kolejne dwa lata studiów. Koniecznością jest obeznanie w zakresie anatomii człowieka, aktywności ruchowej, terapii manualnej, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, a nawet psychologii.

[1] https://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT
 


Copyright © 2018 Biostat-logo