Elektroniczna dokumentacja medyczna Elektroniczna dokumentacja medyczna
Tajemniczy Klient

Profesjonalna realizacja badania Mystery Shopping wymaga wcześniejszego przygotowania scenariusza. W scenariuszu powinny zostać wyodrębnione poszczególne cele badawcze, a także pytania, na które wykonawca będzie się starał znaleźć odpowiedź. Powodzenie badania Mystery Client, jest w dużym stopniu zależne od prawidłowego doboru audytorów. Po wstępnym wyborze tajemniczych klientów do projektu, zostają oni poddani szkoleniu.

Audytor po udaniu się na miejsce badania, w pierwszej kolejności dokonuje ogólnej obserwacji funkcjonowania placówki. Sprawdza m.in. ekspozycję towaru, czystość w pomieszczeniach, a także sposób obsługi przez pracowników zatrudnionych w placówce.
Prawidłowy przebieg badania mystery shopping wymaga wdrożenia metod kontroli pracy tajemniczych klientów. Najczęściej stosowaną z nich jest ukryta obserwacja w miejscu przeprowadzania wizyt. Audytorzy są również zobowiązywani do tego, aby przedstawiać dokumentację z badania, zwykle w postaci fotografii przedstawiających paragon lub fakturę. Możliwe jest również sporządzanie dokumentacji w formie nagrań video lub audio.
Po zakończeniu obserwacji, „tajemniczy klient” zdaje raport z wizyty, przedstawiając wszystkie czynniki wpływające na jego ocenę. Zwraca on szczególną uwagę na elementy, które zostają poddane badaniu.
Copyright © 2018 Biostat-logo