Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Przygotuj się na zmiany!

Należy zauważyć, że innowacyjne oprogramowania dla gabinetów lekarskich dają możliwość polepszenia procesu zarządzania placówkami oraz stawiają fundament, ku poprawie bezpieczeństwa przechowywania danych.

 

Działania nakierowane na uporządkowanie

 

Z dniem 1 stycznia 2019r. ma zostać wprowadzony obowiązek używania standaryzowanych dokumentów takich jak:

 

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego;
 • karta odmowy przyjęcia do szpitala;
 • informacja pisemna lekarza specjalisty dla lekarza kierującego.

 

Z biegiem czasu planuje się także wprowadzić kolejne dokumenty w ramach PIK HLC7 CDA. Można zauważyć, że oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje szanse na uporządkowanie dotychczas prowadzonych działań.

 

Terminy pod kontrolą

 

Ustalono następujące terminy, które są kluczowe dla wprowadzenia obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną:

 

 • do 31.12.2018r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemu do platformy P1 (w kontekście recept);
 • od 1.01.2020r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej;
 • do 30.06.2019r. – obowiązek wyrażenia gotowości w sprawie podłączenia swojego systemy do platformy P1 (w kontekście skierowań);
 • od 1.01.2021r. – w życie wejdzie obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej.

 

Plan na najbliższą przyszłość…

 

Co do pozostałych dokumentów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną (dokumenty, które zostały wskazane w rozporządzeniu na podstawie art. 13 ustawy) wyznacza się następujące terminy:

 

 • od 1.01.2019r. – wchodzi obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej;
 • do 31.12.2019r. – istnieje obowiązek zgłodzenie przez usługodawców przygotowania do podłączenia swojego systemu z platformą P1 w zakresie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) za pośrednictwem SIM;
 • od 1.01.2021r. wchodzi obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1.

 

Zwracając uwagę na zaproponowane rozwiązania warto przemyśleć, w jaki sposób należy przygotować się do nadchodzących zmian. Po pierwsze należy dostrzec zalety, które dają specjalistyczne oprogramowania dla gabinetów lekarskich.

 

System z wizją na przyszłość

 

Zmiany, które nadchodzą w służbie zdrowia z pewnością mają na celu polepszyć jakość prowadzonych działań oraz odnieść się do dotychczas zauważonych problemów w taki sposób, aby je wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego budowało nowe możliwości, a nie zamykało na dotychczasowe niepowodzenia.


System realizujący potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów

Przede wszystkim można powiedzieć, że zaproponowane zmiany mają stanowić rzetelny program dla lekarzy, a co za tym idzie usprawniać podejmowane przez nich działania i pozytywnie wpływać na relacje między lekarzami a pacjentami.

 

Punkt wyjścia dla skuteczności EDM

 

W przywołanym projekcie wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, a są to:

 

 • informacje na temat rozpoznanej choroby, problemu zdrowotnego bądź urazu, a także wyniki zrealizowanych badań czy informacje dotyczące przyczyn odmowy przyjęcia do szpitala oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zaleceń.
 • informacje skierowane do lekarza kierujące świadczeniobiorcę;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

 

Przede wszystkim skuteczna elektroniczna dokumentacja medyczna będąca programem dla lekarzy powinna odnosić się do ujawnionych już potrzeb i ich realizacji z maksymalnym stopniu.

 

Wyzwania, które stoją przed systemem

 

Dokumenty zorientowane na elektronicznej dokumentacji muszą ponadto zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ma stanowić czynnik zabezpieczający. Dążenia do tego, aby dokumentacja medyczna była wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej rodzi szansę na dalszy rozwój elektronicznych ułatwień i udoskonaleń dotychczas znanych metod. Przełoży się to z pewnością na jakość świadczonych usług. Ustawa nie wprowadza obowiązku posiadania elektronicznych wersji papierowych dokumentacji powstałych przed 1.01.2019 r., co wpływa na budowę programów dla lekarzy. Stąd do poszczególnych wyzwań zalicza się:

 

 • szczególne kwestie bezpieczeństwa gromadzonych danych;
 • stworzenie potrzebnych zabezpieczeń;
 • uporządkowanie dotychczasowej dokumentacji;
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających dotychczasowe działanie.

 

Systemy nakierowane na rozwiązania

 

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 25 u.p.p. dokumentacja medyczna musi zawierać takie elementy jak:

 

 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania etc.);
 • oznaczenie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenie zdrowotne;
 • opis stanu zdrowia pacjenta/udzielanych świadczeń pacjentowi;
 • datę, w którym sporządzono dokumentację medyczną.

 

Tworzone programy dla lekarzy uwzględniają zachodzące zmiany i odnoszą się do założeń oraz wymagań, które muszą spełniać proponowane systemy.


Aplikacje medyczne, czyli jak podnieść standardy usług medycznych

Aż trudno w to uwierzyć, że wciąż wiele placówek służby zdrowia w Polsce operuje dokumentacją pacjentów wyłącznie w formie papierowej. W XXI wieku takie archaiczne rozwiązania wpływają na jakość opieki medycznej, której największą bolączką jest zbyt wolny przepływ informacji przekładający się na niskie standardy obsługi pacjentów.

 

Tymczasem aby je poprawić, nie trzeba wiele – wystarczy skorzystać z aplikacji medycznych, których wdrożeniem zajmują się wyspecjalizowane firmy.

 

Co zapewnia dla placówek służby zdrowia?

 

Przychodnie oraz szpitale mają dzisiaj do dyspozycji cały wachlarz nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które przede wszystkim usprawniają zarządzanie dokumentacją medyczną poprzez tworzenie choćby elektronicznych kartotek pacjentów.

 

Programy takie mogą również:

 

 • wspierać proces rejestracji pacjentów (elektroniczny terminarz wizyt, rejestracja online itp.),
 • usprawniać rozliczenia z ubezpieczycielami,
 • zapewniać szybki przepływ informacji między poszczególnymi jednostkami (np. na linii laboratorium analityczne – lekarz),
 • i wiele innych.

 

Na rynku dostępne są różne gotowe aplikacje, ale firmy je tworzące oferują również oprogramowanie dedykowane, czyli projektują je od podstaw, uwzględniając indywidualne i często niestandardowe potrzeby danego klienta.

 

Dlaczego warto zinformatyzować placówkę medyczną?

 

Nowoczesne rozwiązania informatyczne obecne są już niemal w każdej dziedzinie życia, dlatego ich wdrożenie w służbie zdrowia wydaje się czymś oczywistym i koniecznym. Aplikacje medyczne usprawniają wiele ważnych procesów w placówce zdrowia, co wpływa na podniesienie standardów opieki medycznej, a także rozwiązuje wiele występujących w niej problemów. Wdrożenie specjalnego oprogramowania zwykle skraca kolejki do lekarzy, usprawnia proces leczenia pacjentów, a także podnosi skuteczność zarządzania placówką medyczną, przez co wpływa na jej rentowność i możliwości rozwoju.

 

Na informatyzację decydują się zwykle niepubliczne placówki ochrony zdrowia, które rozumieją potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjentów. Dla nich często opracowywane są oprogramowania dedykowane, które w najwyższym stopniu odpowiadają na wszelkie potrzeby i wymagania. Powoli obserwuje się również rosnące zainteresowanie specjalnymi aplikacjami wśród publicznych przychodni i szpitali, które chcąc oferować pacjentom najwyższy standard usług, inwestują nie tylko w modernizację sprzętu medycznego i remonty pomieszczeń, ale również w zaawansowane rozwiązania informatyczne.


Innowacyjne aplikacje medyczne dla lekarza i pacjenta

Jeszcze kilka lat temu telefon służył wyłącznie do wykonywania rozmów i wysyłania wiadomości sms. Współczesne smartfony posiadają znacznie więcej funkcji, można wręcz stwierdzić, że są to osobiste centra dowodzenia i podręczne organizery, natomiast funkcjonalność tego typu urządzeń mobilnych można porównać z komputerem osobistym.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 

Systematycznie wchodzą w życie kolejne etapy wdrożenia EDM. Obecnie obowiązujące są już e-zwolnienia oraz e-recepty. Obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej miał wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., został jednak przesunięty o kolejny rok. Cyfryzacja służby zdrowia jest jednak procesem nieuniknionym. Przed wprowadzeniem e-dokumentacji należy pamiętać o zgłoszeniu gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

 

Monitorowanie zdrowia za pomocą smartfona

 

Funkcjonalność smartfonów wynika przede wszystkim z zainstalowania w nich oprogramowań, pozwalających na wykonywanie wielu zadań. Jednym z rozwiązań są aplikacje medyczne, stworzone zarówno z myślą o pacjentach, jak i lekarzach.

 

Narzędzia te są lekkie, nie obciążają urządzenia, doskonale spełniają natomiast swoją funkcję.

 

Do czego służą aplikacje medyczne?

 

Aplikacje mobilne to rozwiązania stworzone z myślą o osobach, które nade wszystko cenią wygodę i dostęp do danych w każdej sytuacji. Każde oprogramowanie ma określony charakter, dokonując wyboru należy więc zwrócić uwagę na możliwości konkretnej propozycji i zweryfikować je z indywidualnymi potrzebami.

 

Dzięki aplikacjom medycznym w prosty sposób można monitorować stan zdrowia tudzież korzystać z fachowej bazy informacyjnej. Zasoby każdego rozwiązania dostosowane są przede wszystkim do tego, czy konkretne oprogramowanie przeznaczone jest dla lekarzy, czy też dla pacjentów.

 

Aplikacje medyczne dla pacjentów

 

Wiele osób korzysta z aplikacji medycznych dedykowanych dla pacjentów. Narzędzia te pozwalają optymalnie monitorować stan zdrowia, przypominają o wizytach lekarskich czy też godzinach przyjmowania leków.

 

Bez wątpienia jest to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, które w znaczny sposób wpływa na komfort zdrowotny danej osoby.

 

Są to aplikacje mobilne, dostosowane do potrzeb technicznych popularnych smartfonów, dzięki czemu pacjent ma dostęp do informacji praktycznie w każdym miejscu.

 

Aplikacje medyczne dla lekarzy

 

Zawód lekarza do łatwych nie należy – oprócz odpowiedniej wiedzy medycznej konieczne jest posiadanie informacji o swoich pacjentach. Z pomocą w tej kwestii przychodzą wspomniane aplikacje medyczne, dostosowane do potrzeb lekarza.

 

Przeważająca większość nowoczesnych aplikacji mobilnych dostosowana jest do Android’a i iOS (iPhone).

 

Jakie funkcje zawierają aplikacje medyczne?

 

Każda aplikacja spełnia inną funkcję. Na jednym smartfonie można zainstalować kilka alternatywnych aplikacji, optymalizując w ten sposób dostęp do pożądanych informacji.

 

Najbardziej pożądane funkcje, które zapewniają aplikacje mobilne to:

 

 • możliwość sprawdzania aktualnej listy leków refundowanych wraz z indeksem preparatów, międzynarodową bazą substancji czynnych oraz kalkulatorem medycznym;
 • tłumacz komunikacji medycznej w kilku językach;
 • wspieranie badania i analiza zapisu EKG;
 • obsługa medyczna dokumentacji w gabinetach lekarskich;
 • dostęp do publikacji medycznych;
 • możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta itp.

EDM jako efektywne narzędzie

Usprawnienie działań w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej związane jest z wybraniem właściwego oprogramowanie, które w swojej istocie będzie wspierać podejmowane prace w zakresie prowadzonej działalności. Najlepszy program do gabinetu lekarskiego daje szansę na efektywne prowadzenie działań przy zachowaniu bezpieczeństwa danych oraz stosowania skutecznych rozwiązań ujmujących całość przeprowadzanych działań.

 

Co powinien dawać dobry system e-dokumentacji?

 

Mówiąc o skutecznym systemie dla gabinetu lekarskiego należy podkreślić takie jego funkcje jak:

Te trzy rozwiązania pozwolą na mówienie o systemie jako o efektywnym sposobie na zarządzanie jakością świadczonych usług, a co za tym idzie także na podnoszenie komfortu pacjentów i pozytywnego wizerunku firmy. Największą wartością systemu przeznaczonego do prowadzenia e-dokumentacji powinna być łatwość obsługi systemu przez lekarzy oraz jasny zakres działań pacjentów.

 

W jaki sposób program usprawnia działania?

 

Już od 1 stycznia 2019 roku każda placówka medyczna (także te placówki indywidualne) będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w formie elektronicznej. Wynikają z tego takie korzyści jak:

 • zyskanie stałego dostępu do kartoteki medycznej – i to w dowolnym miejscu;
 • umożliwienie wymiany informacji na temat choroby pacjenta między lekarzami;
 • zastosowanie specjalistycznych zabezpieczeń na wypadek utraty danych;
 • ułatwienie rozliczeń z NFZ.

Jak widać system ten nie tylko usprawnia działanie jednostek medycznych, ale przede wszystkim pracę lekarzy, a także zwiększa dbałość o postawienie właściwej diagnozy pacjenta.

 

Praca, która jest przyjemnością

 

Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie rozwiązania w postaci pracy w chmurze to przede wszystkim daje ono możliwość poniesienia minimalnych kosztów w sprawie wdrążenia i utrzymania systemu przy zachowaniu podstawowych wymagań technicznych, czyli komputera z dostępem do Internetu. Co więcej najlepszy program do gabinetu lekarskiego, który realizowany jest z pomocą pracy w chmurze daje szansę na:

 • podjęcie pracy od zaraz;
 • korzystanie z systemu w każdym miejscu i o każdej porze;
 • automatyczne aktualizacje;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

System, który rozumie potrzeby lekarzy i pacjentów sprawdzi się jako efektywne narzędzie wykorzystywane w pracy jednostek medycznych.


Dobry program do e-dokumentacji. Czym się wyróżnia?

Odnosząc się do innowacyjnego rozwiązania, którym jest elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) należy zwrócić uwagę na jej zastosowanie, które daje szansę na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a tym samym otwiera nowe możliwości w dziedzinie zarządzania danymi pacjentów. Ranking programów do dokumentacji medycznej daje możliwość wychwycenia najlepszych cech systemów, które mają za zadanie uskutecznić prowadzone działania.

 

System czuwający nad wizytami

 

Przeglądając bogatą ofertę programów stworzonych dla EDM można zauważyć, że w głównej mierze pozwalają one na:

 • czuwanie nad harmonogramem wizyt;
 • wprowadzanie danych nt. zmian godziny i dnia wizyty;
 • elastyczność dodawania kolejnych danych;
 • przypominanie o zbliżających się wizytach.

Funkcjonalność dobrego systemu powinna ponadto opierać się na przyjaznym interfejsie, który będzie łatwy w obsłudze i pozwoli na szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.

 

Cechy dobrego systemu dla e-dokumentacji

 

Program wspierający elektroniczną dokumentację medyczną powinien przede wszystkim zawierać takie możliwości jak:

 • przejrzyste prowadzenie kartoteki online pacjentów;
 • dokonywanie rejestracji pacjentów online;
 • korzystanie z baz leków ICD-10, ICD-9.

System taki będzie skuteczny, jeśli będzie dbał o bezpieczeństwo zgromadzonych danych, czyli będzie chronił je przed uszkodzeniem lub utratą, a przy tym będzie zgodny z wymaganiami RODO.

 

Co daje praca w chmurze?

 

Wybierając oprogramowanie warto zwrócić uwagę na dostępność pomocy technicznej w postaci specjalistów z zakresu IT, którzy w razie następujących trudności będą w stanie w miarę sprawnie służyć pomocą. Dużą zaletą okaże się także możliwość pracy w chmurze, która to:

 • minimalizuje koszty utrzymania i wprowadzenia oprogramowania;
 • bezpieczeństwo danych;
 • dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie;
 • umożliwia podjęcie pracy natychmiast;
 • wiąże się z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

 

EDM ma za zadanie usprawnić pracę

 

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania możliwym jest podnoszenie jakości świadczonych usług, a tym samym usprawnienia pracy całego personelu oraz ułatwienie pacjentom odnalezienie się w wprowadzanych zmianach. Stąd też ranking programów do dokumentacji medycznej daje szansę na:

 • zapoznanie się z różnorodnością oferowanych programów;
 • ulepszanie oferowanych usług;
 • wybranie najlepszego oprogramowania z perspektywy własnej palcówki.

Ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji

Biurokracja, na którą napotykają się gabinety lekarskie często bywa wobec nich wymagająca, a tym samym lekarze muszą poświęcić dużą ilość czasu, aby wypełnić skomplikowane dokumenty. Rozwiązanie, którym jest e-dokumentacja ma ułatwić pracę lekarzy czy fizjoterapeutów. Sam program dla gabinetu fizjoterapii daje szansę na prowadzenie przejrzystej dokumentacji skoncentrowanej na wymaganiach określonych przepisami prawnymi.

 

System porządkujący działania                                                                                  

 

Każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć, że w prowadzonej dokumentacji zobowiązany jest do zawierania takich informacji jak:

 

 • dane identyfikujące pacjentów;
 • wskazanie podmiotu lekarskiego;
 • opis zdarzeń wraz z powodem zgłoszenia, przeprowadzonym badaniem oraz postawionymi zaleceniami;
 • dane identyfikujące terapeutę;
 • data sporządzenia dokumentu.

 

Stwarzane oprogramowania dla gabinetów fizjoterapii pozwalają na zastosowanie aplikacji mobilnych umożliwiających specjaliście wprowadzanie danych do systemu o każdej porze i w każdym miejscu. W połączeniu z przejrzystym kalendarzem, który stanowi harmonogram pracy fizjoterapeuty tak w przeciągu jednego dnia jak i całego miesiąca, e-dokumentacja słusznie cieszy się dużym powodzeniem. 

 

Zmiany, które wychodzą na zdrowie

 

Ponadto zastosowanie elektronicznej dokumentacji pozwala na stosowanie ujednoliconych kart pacjentów oraz inteligentnych baz danych wraz z możliwością ich eksportu bądź importu. Pozwala to na powiedzenie, iż program dla gabinetu fizjoterapii nie tylko porządkuje dokumentację, pozwala uniknąć błędów w ich sporządzaniu, ale przede wszystkim dba o skuteczność wdrążanych rozwiązań w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów.


W jaki sposób e-dokumentacja ułatwia pracę lekarzy?

Nikogo dziś nie zaskakują negatywne opinie o jakości działań jednostek medycznych, które dotąd nie były w stanie sprostać wyzwaniom postawionym przez pacjentów. Rozwiązaniem ma być system elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli zastosowanie specjalistycznego programu dla gabinetu lekarskiego pozwalającego na skupienie się na pacjencie, a nie na odszyfrowaniu nieczytelnych dokumentów, a następnie wypełnianiu kolejnych papierków.

 

Elektroniczna wersja daje lepszą jakość

 

Do największych zalet e-dokumentacji można zaliczyć łatwy dostęp do jej zasobów i wprowadzania nowych danych. Dostęp lekarza do kart obserwacji pacjenta, jest regulowany przez nadanie mu odpowiednich uprawnień i dostępu do danych gromadzonych w systemie. We wspomnianych kartach pacjentów lekarz odnajdzie niezbędne informacje, które będą przede wszystkim czytelne. Informacje te dostarczą lekarzowi danych o:

 

 • dotychczas przeprowadzonych wywiadach lekarskich i ich efektach;
 • zrealizowanych wizytach lekarskich oraz zastosowanym leczeniu;
 • o wynikach przeprowadzonych badań.

 

Posiadając dostęp do elektronicznej karty pacjenta, lekarz nie musi poświęcać dużej ilości czasu na zapoznawanie się z dotychczasową dokumentacją, gdyż informacje w niej zawarte są kompletne.

 

Co jeszcze system ma dla lekarzy?

 

Obowiązkowa e-dokumentacja pozwala na poświęcenie większej ilości czasu pacjentowi i jego problemowi. Lekarz zyskuje nie tylko łatwiejszy i szybszy dostęp do danych pacjentów, ale także ma szansę na zamieszczanie w krótkim czasie nowych informacji z zrealizowanej wizyty. Ponadto innowacyjny program dla gabinetu lekarskiego służący do e-dokumentacji, daje możliwość efektywnego planowania harmonogramu pracy lekarzy, dzięki wykorzystaniu kalendarza służącego do dodawania wizyt z zastosowaniem modułu wizyt powtarzalnych.

 

Komfort lekarzy może się zwiększyć

 

Innowacyjne programy dają także możliwość wystawiania e-recept czy e-skierowań, które są czytelne i uchronią przed mogącym nastąpić błędem np. w trakcie odczytania zaleceń bądź  nazwy leku przez farmaceutów.  Podsumowując można powiedzieć, iż dzięki zastosowaniu elektronicznych wersji dokumentacji możliwym jest zwiększanie komfortu pracy lekarzy poprzez zaproponowanie im rozwiązań usprawniających wykonywanie przez nich obowiązków.                                             


Strona internetowa gabinetu w dobie elektronicznej dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacje medyczna wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w obsłudze pacjentów - rozumie się przez to ich rejestrację, wysyłanie do nich powiadomień i przypomnień w formie SMS, a także stworzenie stron internetowych gabinetów, które umożliwiają szybkie odnalezienie specjalisty i zapisanie się na wizytę po zapoznaniu się z informacjami na jego temat.

 

Jak założyć darmową stronę WWW gabinetu?

 

W dobie e-dokumentacji strony internetowe gabinetów stały się oczywistością. To za ich pośrednictwem możliwe, jest prowadzenie zapisów pacjentów za pośrednictwem specjalistycznego formularza zamieszczanego na stronie internetowej. W celu założenie darmowej strony WWW, należy skorzystać z specjalistycznego programu do e-dokumentacji, który wyposażony jest w taką funkcję. Założenie strony wiąże się z:

 • zgromadzeniem w jednym miejscu danych osobowych oraz kontaktowych danego lekarza;
 • maksymalnym wykorzystaniem możliwości programu;
 • umożliwieniem korzystania z zasobów systemów także z poziomu urządzeń mobilnych.

 

Kto powinien założyć stronę internetową?

 

Strona internetowa, jest funkcjonalnym rozwiązaniem zarówno dla lekarzy, jak i fizjoterapeutów i dentystów. Program do e-dokumentacji nie tylko pozwala na prowadzenie rejestracji pacjentów online, wysyłanie do nich powiadomień oraz prowadzenia kart pacjentów zgodnych z przyjętym standardem oraz z postanowieniami RODO, ale także wyposażony jest w specyficzne funkcje, które odpowiadają obowiązkom, które stoją przed specjalistami. Dla dentystów zostały stworzone takie modułu, jak:

 

Natomiast, jeśli chodzi o moduł dla fizjoterapeutów to pozwala on na:

 • stosowanie interaktywnego diagramu fizjoterapeutycznego,
 • dedykowanej karty pacjenta,
 • pełnego wywiadu,
 • wizualizacji dolegliwości i ich istoty,
 • badań przedmiotowych,
 • dostęp do kodów ICF/ ICD -10.

 

Strona internetowa a aplikacje mobilne

 

Korzystanie z zasobów stron internetowych możliwe jest nie tylko z poziomu komputera czy laptopa, ale także przy zastosowaniu urządzeń mobilnych. Należy na to zwrócić uwagę odpowiadając sobie na pytania, jak założyć darmową stronę WWW gabinetu i w jakie funkcje powinna być ona wyposażona. Zdając sobie sprawę, jak powszechne jest stosowanie urządzeń mobilnych w codziennych czynnościach, twórcy systemu stworzyli możliwość zastosowania aplikacji mobilnych, które umożliwiają:

 • zarządzanie kalendarzem wizyt i rejestracją pacjentów;
 • monitorowanie obłożenia gabinetu;
 • dodawanie pacjentów do kartoteki;
 • dodawanie gabinetów;
 • przekierowanie do mobilnej karty pacjenta.

O efektywnym zastosowaniu programów do gabinetów lekarskich

Prowadząc gabinet lekarski ważną sprawą jest dobieranie dobrze wykwalifikowanego personelu, który poradzi sobie z powierzonymi zadaniami. Pracownicy nie tylko muszą mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, ale także nie powinni bać się wykorzystywać dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania, które pozwolą im na efektywne wykonywanie swojej pracy.

 

Inteligentne rozwiązania wspierają rozwój

 

Zmiany, które zaszły na rynku medycznym w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, wiążą się z zastosowaniem specjalistycznych programów do gabinetów lekarskich i ich obsługą przez wszystkich pracowników placówek. Dzięki zastosowaniu takiego oprogramowania możliwym jest:

 • prowadzenie efektywnej rejestracji pacjentów,
 • kontrolowanie czasu pracy lekarzy i dostępność przejrzystych grafików,
 • uruchomienie samodzielnej rejestracji online dla pacjentów,
 • wystawianie recept, skierowań i zwolnieć w formie elektronicznej.

 

Dzięki zastosowaniu takich programów możliwym jest zwiększenie wydajności funkcjonowania placówek medycznych, a tym samym zadbanie o właściwy rozwój nakierowany na osiąganie wyznaczonych celów.

 

Wpływ programów informatycznych na pracę placówek medycznych

 

Specjalistyczne oprogramowania dają szansę na informowanie zarówno pacjentów, jak i lekarzy o zarejestrowanych bądź odwołanych wizytach. W tym celu wykorzystuje się wiadomości SMS. Funkcjonalność systemu zwiększa także komfort pracowników recepcji poprzez wspieranie takich aspektów, jak:

 • skuteczna komunikacja – dzięki zastosowaniu funkcji wysyłania wiadomości o zachodzących zmianach i samodzielnej rejestracji pacjentów minimalizujących kolejki w rejestracji,
 • profesjonalizm – pracownicy recepcji mają dostęp do najnowszych technologii, w których zawiera się uporządkowane informacje,
 • wielozadaniowość – pracownicy recepcji lepiej wykonują swoją pracę przy dostępie do uporządkowanej dokumentacji w formie elektronicznej i innych dostępnych funkcji
 • organizacja – oprogramowanie wspiera lepszą organizację pracy gabinetów np. za pomocą intuicyjnego kalendarza czy jednolitych kart pacjentów.

 

Kilka wskazówek zanim wybierzesz program do e-dokumentacji

 

Dobierając program do elektronicznej dokumentacji medycznej, należy zwrócić uwagę na łatwość jego obsługi. Co więcej program do gabinetu lekarskiego powinien być wyposażony w takie funkcje, które w najwyższym stopniu odpowiedzą charakterowi prowadzonej działalności np. dostęp do diagramu dentystycznego czy fizjoterapeutycznego. Warto zwrócić uwagę także na takie funkcje, jak dostęp do aktualizowanej bazy leków czy możliwość integracji np. z  eWUŚ, NFZ.


Nowe wyzwania administracji medycznej

Program do prowadzenia placówki

 

W 2019 roku elektroniczna dokumentacja medyczna stanie się codziennością – pozostaje wybrać odpowiednie oprogramowanie, które najlepiej będzie spełniało wymagania odgórne oraz realnie wspomoże zarządzanie codzienną działalnością placówki. Największe obawy towarzyszą tu niewielkim i dopiero rozpoczynającym funkcjonowanie gabinetom. W końcu opłaty związane z subskrypcją profesjonalnych programów mogą być naprawdę ogromne! Jeden z dostawców oprogramowania postanowił wesprzeć mniejsze placówki, wypuszczając w pełni funkcjonalny darmowy produkt: Medfile Free.

 

Idealny start

 

Duże placówki, w których papierowa dokumentacja zajmuje ogromną ilość miejsca i angażuje większość uwagi personelu, są w niełatwej sytuacji. Konieczność przejścia na wersję digital wiąże się dla nich przede wszystkim ze zmianą dotychczasowego sposobu archiwizacji i edycji gromadzonych danych. Tymczasem startujące gabinety rozpoczynają swoją działalność od początku wprowadzając elektroniczną dokumentację – dzięki temu nie trzeba będzie zmieniać nawyków personelu. W dzisiejszym świecie większość ludzi korzysta z rozmaitych nowinek technologicznych – w szczególności na pewno posługuje się komputerem oraz telefonem komórkowym. Stosowanie intuicyjnie zaprojektowanego programu nie stanowi więc dla nas obciążenia, ale usprawnia pracę i daje poczucie łączności ze współczesnością, zamiast archaicznego uzupełniania ton papierowej dokumentacji. Niemal każdy rozumie dziś przydatność funkcji wyszukiwania, która przeczesuje ogromne ilości danych w naszym imieniu, prezentując interesujące nas wyniki już po ułamkach sekund – także tę funkcjonalność elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile trudno przecenić w codziennej pracy gabinetu.

 

Planowanie wizyt

 

Możliwości Medfile pozwalają na świetnie zorganizowany kalendarz spotkań z pacjentami. Widok kalendarza można ustawiać w zależności od preferencji jako dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Jest możliwość precyzyjnego określania godzin pracy, terminów zaplanowanego urlopu, a także długości pojedynczej konsultacji medycznej (która przydaje się np. w przypadku cyklicznych wizyt stałych pacjentów). Dzięki zastosowaniu spersonalizowanego kalendarza, każdy lekarz w placówce ma dostęp do swojego planu pracy, a pacjenci otrzymują jasną informację odnośnie możliwych terminów wizyt. To pomocne, ponieważ największą zmianą z ich perspektywy jest właśnie zupełnie nowy system rejestracji. Medfile umożliwia zdalne rejestrowanie się przez pacjentów za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. To ogromna wygoda, którą dotychczas oferowały swoim pacjentom jedynie nieliczne placówki – decydując się na oprogramowanie Medfile będziemy mieli ją w standardzie, wraz z darmową stroną internetową jednostki.

 

Już czas na plus?

 

Darmowa wersja Medfile to najkorzystniejsza propozycja dla niedużych placówek medycznych, w tym samodzielnych gabinetów specjalistycznych. Łączy w sobie wiele ważnych funkcji, opracowanych w odpowiedzi na potrzeby użytkowników z różnych grup wiekowych – zarówno po stronie lekarzy, jak i pacjentów. Możliwości Medfile mogą być jednak dużo szersze: to wieloaspektowe narzędzie, którego funkcjonalność jest wciąż poszerzana o kolejne moduły inspirowane wyzwaniami codzienności administracyjnej w medycynie. To rozwiązanie sprawdzi się w przypadku większych placówek, przyjmujących w ciągu miesiąca duże liczby pacjentów, uczęszczających na wizyty do różnych specjalistów, przyjmujących w tej samej jednostce. Medfile Plus to przede wszystkim nielimitowana ilość wizyt oraz możliwość budowania własnych formularzy kart pacjenta w oparciu o przystępny kreator – a więc większa możliwość edycji gotowych funkcji. Dodatkową opcją w wersji Plus jest obsługa płatności – wystawianie rachunków i faktur oraz raporty księgowe – dzięki czemu większość elementów obsługi jednostki znajdziemy w jednym programie. Aby doświadczyć pełni możliwości płatnej wersji warto skorzystać z tesowego triala, który na 14 dni udostępnia nam wszystkie aktualnie dostępne funkcje wersji Medfile Plus – wzbogaconej znacznie w stosunku do darmowego odpowiednika. Po dwóch tygodniach użytkowania pełni nowoczesnych rozwiązać możemy bez żadnych zobowiązań wrócić do wersji free lub rozpocząć subskrypcję płatnego oprogramowania, jeżeli widzimy, że do zaspokojenia naszych potrzeb niezbędne będzie dalsze korzystanie z Medfile Plus.


Jaki program do elektronicznej dokumentacji wybrać

Medycyna jest kolejną dziedziną funkcjonowania życia społecznego, w której zdecydowano wprowadzić pełną informatyzację. Konsekwencją tej decyzji jest konieczność wprowadzenia zmian w gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych, które dotychczas funkcjonowały w sposób tradycyjny – prowadząc kartoteki papierowe swoich pacjentów. Wprowadza to spore zmiany w funkcjonowaniu dużych placówek,a także małych gabinetów, które muszą się przygotować na zupełnie inny system pracy - zdecydowanie szybszy, z korzyścią dla pacjenta i przede wszystkim zgodny z ministerialnymi wytycznymi dotyczącymi obowiązku wprowadzenia elektronicznej dokumentacji.

 

Jaki program wybrać?

 

Jeśli w naszym gabinecie nigdy nie korzystaliśmy z żadnego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, warto zobaczyć, co oferuje rynek. Obecnie istnieje wiele programów, dzięki którym w prosty sposób będziemy mogli prowadzić podstawową dokumentację medyczną. Jeśli wymagamy rozbudowanych funkcji potrzebnych do biznesowego prowadzenia placówki medycznej, to istnieją na polskim rynku aplikacje webowe oferujące bazowe i rozbudowane pod tym kątem funkcje. Warto przyjrzeć się tym z rozszerzonymi funkcjami, aby nie musieć łączyć kilku programów jednocześnie.

 

Medfile jest jednym z programów, którego funkcje warto przetestować. Jego twórcy zadbali o to, aby zarówno specjaliści niosący pomoc pacjentom w gabinecie jak i właściciele placówek medycznych mogli w 100% korzystać z możliwości, jakie niesie za sobą informatyzacja w medycynie. Dwutygodniowy, darmowy okres testowy pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu. Czas testów programu z innymi dostępnymi na rynku daje specjaliście i osobie zarządzającej placówką możliwość konsultacji z twórcami programu.

 

Poszukiwanie najlepszego programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, to sprostanie ciągle pojawiającym się wymaganiom rynku medycznego. Nieustające zmiany w prawie, najwyższej jakości, bezpieczeństwo wrażliwych danych, pojawiające się na rynku nowe leki i aktualizacje dolegliwości medycznych, a to tylko kilka z nieustannych zmian, za jakimi musi podążać oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej. Gwarantem bycia na bieżąco będzie aplikacja webowa, dzięki której nasz program jest aktywny w sieci, bez konieczności instalowania go na sprzęcie komputerowym w placówce lub gabinecie. Korzyści łączące się z takim rozwiązaniem jest więcej. Oszczędności płynące z braku wymiany sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania odbywa się w sieci nie wymagając zakupów nowszych wersji, placówka nie potrzebuje zewnętrznych serwerów, aby przetrzymywać dane pacjentów.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i jej funkcjonalność

 

Placówki, w których pracuje kilku specjalistów, posiadające wiele gabinetów w różnych lokalizacjach, mogą borykać się z trudnościami przypisywania pacjentów do konkretnych placówek i specjalistów, którzy świadczą w nich swoje usługi. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® daje możliwość wprowadzenia większej liczby lekarzy i gabinetów.

 

Funkcjonalności programu

 

Program zapewnia jego użytkownikom przejrzystość w działaniu dzięki dedykowanym dla specjalistów i gabinetów odmiennym kolorom. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® pomaga w zapisie pacjentów do lekarzy i fizjoterapeutów świadczących usługi w różnych gabinetach. Kolor wybranego lekarza i gabinetu jest widoczny z poziomu grafiku kalendarza, dzięki czemu każdy specjalista będzie wiedział, w jakim gabinecie i o której spotka się z pacjentem. Także z poziomu aplikacji kieszonkowej na smartfonie wspomniane funkcje są dostępne. Wybór lekarza i gabinetów porządkuje pracę dużych placówek świadczących usługi medyczne – często w kilku miejscowościach.

 

Po zalogowaniu się do systemu można szybko przejść do dodania nowej wizyty, tam pojawia się bardzo przydatna funkcja wyboru specjalisty oraz karty wizyty. Nie od dziś wiadomo, że każdy specjalista potrzebuje karty dopasowanej do swojego systemu pracy z pacjentem. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez Medfile® oferuje kilka możliwości wyboru m.in.: kartę fizjoterapeuty, kartę dentysty, kartę ginekologa, w programie istnieje także wariant utworzenia karty własnej oraz skorzystania z opcji „domyślnej”.  Dodatkowo można uzupełnić informacje podstawowe tj.: datę, domyślny czas trwania wizyty oraz jej typ - powtarzalność lub jednorazowość - to znacznie ułatwia pracę z pacjentem, który pojawia się w gabinecie cyklicznie. Tak intuicyjny system do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na szybkie działanie zarówno z poziomu rejestracji jak i gabinetu oraz kooperację tych dwóch miejsc, bez konieczności przenoszenia dokumentów.    

 

Zaplanowana wizyta jest dostępna do wglądu z poziomu wizyt i oraz kalendarza. Możliwa jest jej edycja, widok karty pacjenta oraz zakończenie wizyty. Dzięki tym funkcjom wprowadzanie poprawek i niwelowanie błędów podczas tworzenia nowych wizyt staje się proste i nie generuje dodatkowych problemów pracownikom placówki medycznej. To duża zaleta, jaką niesie ze sobą obsługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przy pomocy programu Medfile®.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – standard w medycynie?

Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest już w Polsce standardem?

 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele ofert programów obsługujących elektroniczną dokumentację medyczną. Kolejne gabinety i placówki medyczne decydują się na zmianę tradycyjnego sposobu prowadzenia papierowych kartotek pacjentów i wykonywania części zadań administracyjnych, przenosząc je do systemów elektronicznych. Czy jest to już jednak standard?

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nowość i obowiązek

 

Obowiązkowa EDM w postaci e-Zwolnień pojawiła się w 1 grudnia 2018r. Dla niektórych placówek medycznych oznaczało to spore zmiany i początkowo chaos organizacyjny, inne które nastawione są na zmiany i postęp, wcześniej przygotowały się do reorganizacji i wdrożyły odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu wystawianie e-ZLA nie stanowiło problemu. Jednym z takich programów jest Medfile®, oprogramowanie dzięki któremu Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinecie i placówce medycznej, to nie tylko wystawianie elektronicznych L4, ale także:

 

 • wystawianie e-Recept,
 • pełna integracja z platformami NFZ P1/P2,
 • przejrzysty kalendarz z podziałem na gabinety i specjalistów,
 • wprowadzenie rejestracji online dla pacjentów,
 • prowadzenie magazynu leków i wyrobów medycznych w placówce,
 • integracja z laboratorium,
 • darmowa promocja gabinetu w sieci, dzięki stronie www,
 • migracja danych pacjentów z innego programu,
 • integracja z platformą ZnanyLekarz.pl
 • wystawianie rachunków i faktur dla pacjentów,
 • powiadomienia SMS o zbliżających się wizytach,
 • dostęp do niektórych funkcji z poziomu aplikacji mobilnych.
   

Wielość funkcji oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na lepszą organizację pracy w placówkach medycznych i prywatnych gabinetach, a także ograniczenie czasu pracy z dokumentacją medyczną. Niestety, część lekarzy ograniczyła pracę z programami do EDM do wystawiania e-ZLA. Nadal nie są przekonani do działania w systemach elektronicznych. Tymczasem w wielu innych branżach jest to standard, praca z dokumentacją papierową nie ma racji bytu.

 

Kolejnym krokiem będzie obowiązkowa e-Recepta, którą lekarze będą musieli nauczyć się wystawiać, tak jak e-Zwolnienia. Kwestią czasu jest przejście na całkowity system elektroniczny w polskiej służbie zdrowia. Medycy, którzy jeszcze nie są przekonani mogą wypróbować systemy, które są obecne na rynku. Medfile® jest programem przychylnym, który nie wymaga wiele „klikania” od lekarza, czy pracownika medycznego. Jest intuicyjny i można się do niego szybko przyzwyczaić.
 

Testowanie i dostępność

 

Dobrym argumentem do wypróbowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® we własnej placówce lub gabinecie jest fakt, że lekarze mogą mieć do niej dostęp z każdego urządzenia łączącego się z siecią. To duże udogodnienie. Pod stałą kontrolą można mieć kalendarz wizyt, czy też raporty i rachunki wystawiane przez lekarzy w placówce medycznej. Nie ma konieczności wykupu licencji na oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń, ponieważ wykupuje się dostęp na poszczególnych użytkowników programu – lekarzy, recepcjonistów, administratora placówki itp.
 

Sprawdź jakość pracy z programem Medfile® w Twoim gabinecie, przekonaj się że zmiany przynoszą wiele korzyści!


Migracja danych – przenieś bazę pacjentów z innego programu

Przeniesienie danych z innego oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej może wydawać się zadaniem trudnym. EDM pozwala jednak na tego typu działanie, pod warunkiem, że przekażą Państwo to zadanie w ręce specjalistów.
 

Widmo ręcznego przepisywania informacji

 

Jeśli wybrali Państwo dla swojej placówki lepszy program dla obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, niż ten z którego korzysta się obecnie, należy pozyskać zgromadzoną bazę danych na nośnik informacji. Zaawansowany program dla gabinetu Medfile® udostępnia transfer danych na kilku poziomach. Migracja danych może dotyczyć:

 

 • Kalendarza wizyt,
 • Kartotek pacjentów,
 • Zebranych załączników w programie,
 • Historii odbytych wizyt.

 

Bezpłatny import bazy danych (do 31.08.2019 r.) odbywa się na zasadzie kilku kroków. Pierwszym z nich jest wskazanie typu danych, jakie mają zostać przekazane do oprogramowania Medfile®. Kolejny krok to eksport bazy danych z hasłem zabezpieczającym w uzgodnionym wcześniej formacie (plik: .xml, .xls). Następnie baza jest przekazywana zespołowi IT Medfile®, który wdraża ją do oprogramowania.

 

Z migracji danych płynie wiele korzyści do bardziej zaawansowanego programu płynie wiele korzyści. Są to m.in.:

 

 • Zachowanie ciągłości pracy z wcześniejszymi danymi pacjentów,
 • Automatyzacja procesu przenoszenia informacji dotyczących pacjentów (nie ma konieczności przenoszenia danych ręcznie),
 • Sposobność do wyszukania pacjentów – nowych oraz tych, którzy dawno byli w placówce,
 • Brak konieczności wymiany sprzętu komputerowego na nowy,
 • Możliwość korzystania z różnych urządzeń dla jednego użytkownika (brak ograniczeń sprzętowych),
 • Dodatkowe zabezpieczenia wykorzystywane do programów funkcjonujących w systemie cloud computing (chmura obliczeniowa) sprawiają, że dane są dodatkowo chronione.
   

Nowoczesny gabinet w rewolucyjnym systemie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

 

Zrewolucjonizowanie systemu prowadzenia dokumentacji medycznej zależy wyłącznie od Państwa decyzji. Jeśli podczas testów oprogramowania okaże się, że program Medfile® usprawnia pracę lekarzy i innych pracowników placówki medycznej, warto już dziś pomyśleć o zmianie i migracji danych.

 

Zapraszamy Państwa do skonsultowania się z ekspertami Medfile®, aby omówić szczegóły zmiany oprogramowania!


Gabinet lekarski - wypromuj działalność w sieci

Nowa praktyka lekarska

 

Prowadząc praktykę lekarską zaraz po odbyciu stażu specjalizacyjnego wiesz jak trudno jest zdobyć renomę w branży i szybko zyskać stałych pacjentów. Aktualnie najpopularniejszym miejscem poszukiwania usług jest Internet. Wykorzystaj ten fakt w celu promocji swojego gabinetu lekarskiego.
 

Drogie usługi w sieci?

 

Drogie prowadzenie strony internetowej – to mit. Swoją stronę internetową możesz mieć nawet za darmo. Gabinet lekarski w sieci zapewni Ci odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które staje się konieczne w polskich placówkach medycznych (m.in. od stycznia 2020 r. wchodzi obligatoryjny obowiązek wystawiania e-Recept). Program Medfile® EDM, to odpowiednie rozwiązanie dla każdego młodego adepta sztuki lekarskiej. Dzięki stronie https://www.medfile.pl/gabinety/, będą mogli znaleźć Twój gabinet potencjalni pacjenci, którzy poszukują specjalistów przy pomocy Internetu.

 

Pacjenci będą także mogli skorzystać z rejestracji online, ponieważ strona gabinetu posiada moduły:

 

Specjalista może także umieścić na stronie numer telefonu, adres placówki, zdjęcia oraz opis praktyki.

 

Opiniowanie pacjentów jest także możliwe, lekarze mogą jednak weryfikować opinie – sprawdzając, czy nie jest to zdanie konkurencji.

 

Kalendarz jest na stronie gabinetu niezwykle wygodną funkcją – dzięki niemu pacjent będzie w stanie sprawdzić, kiedy specjalista może go przyjąć, a także w jakim terminie jest niedostępny np. ze względu na urlop, wyjazd służbowy czy chorobowe.

 

Powiadomienie, gdy zwolni się wolny termin wizyty, to kolejne udogodnienie dla pacjenta i lekarza, dzięki któremu:

 • praca gabinetu zostaje zoptymalizowana, nie ma przestojów,
 • pacjent nie jest zmuszony do poszukiwania innego specjalisty i ciągłego kontrolowania terminarza specjalisty.
   

Wiele usług, dzięki rozbudowanemu EDM

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® usprawnia pracę gabinetu lekarskiego. Poza możliwością promowania gabinetu w sieci lekarze mogą prowadzić pełną dokumentację medyczną pacjentów, wystawiać e-Zwolnienia, e-Recepty, prowadzić magazyn leków, dodawać załączniki dotyczące badań. Program ma także wiele innych zastosowań potrzebnych do organizacji pracy w gabinecie lekarskim. Zapraszamy do testowania oprogramowania Medfile®.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - poznaj możliwości EDM

Możliwości EDM w gabinecie

 

Jakie możliwości pracy daje Elektroniczna Dokumentacja Medyczna poza podstawowymi funkcjami prowadzenia kartoteki pacjentów oraz wystawieniem e-Recept oraz e-Zwolnień? Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® rozszerza możliwości kontroli czasu pracy w gabinecie dzięki wielu funkcjom, są to m.in.: szybka rejestracja pacjentów wraz z rejestracją online, obsługa płatności za usługi medyczne i wizyty lekarskie, magazyn leków i produktów medycznych oraz własna strona www i usługi związane z telemedycyną.

 

Dlaczego Medfile® daje tyle możliwości?

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® powstała dzięki współpracy specjalistów z sektora IT (informatyka, programowanie, innowacyjne rozwiązania systemowe dla medycyny) oraz lekarzy, którzy w trakcie wielu rozmów sygnalizowali, jakie rozwiązania w codziennej praktyce są dla nich najbardziej potrzebne i niezbędne, a jakie mogłyby się przydać.

 

Medfile® Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest systemem dającym możliwość zapoznania się, wdrożenia i otwarcia na najnowsze rozwiązania technologiczne w praktyce lekarskiej. Zapotrzebowanie na innowacyjne technologie w medycynie jest wynikiem obserwowalnych, szybkich przemian społecznych, które dotykają każdej sfery życia społecznego: od komunikacji publicznej, przez bankowość, aż po międzynarodowe podróże. Chcąc odpowiadać na potrzeby rynku medycznego, należy iść z duchem czasu medycyny – innowacyjnej, postępowej i elektronicznej. Program zapewnia możliwość skutecznych działań w zakresie wspomnianej szybkiej i skutecznej rejestracji pacjentów, dzięki rozbudowanemu grafikowi wizyt:

 

 • umożliwiającym podział na widok dzienny, tygodniowy i miesięczny,
 • rozdzielający wizyty do specjalistów oraz do gabinetów,
 • nadający statusy wizytom: „zaplanowana”, „zaplanowana/ po terminie”, „zakończona”,

 

Obsługa płatności za udzielane usługi medyczne i wizyty lekarskie, dzięki połączeniu z drukarką Novitus można realizować za pomocą karty płatniczej i gotówki. Placówka medyczna może także wystawić fakturę za udzielone świadczenia. W programie zapisywane są raporty księgowe z podziałem na gabinety i lekarzy za dany okres czasu.

 

Magazyn pozwala kontrolować stan leków i innych produktów używanych w placówce. Jest wsparciem dla inwentaryzacji, pozwala na przyjmowanie i wydawanie leków, jak również wysyła alerty o wyczerpaniu stanów na magazynie.

 

Otwartość na nowe możliwości w EDM | e-Recepty

 

Poza rozbudowanymi funkcjami usprawniającymi działanie gabinetów, Medfile® Elektroniczna Dokumentacja Medyczna otwiera działania pracowników służby zdrowia na przyszłościowe funkcje, takie jak telemedycyna z obsługą zdalnych wizyt, udziału w e-Konsyliach, wysyłaniu formularzy do pacjentów i wielu innych funkcji. Ważnym aspektem jest również dobra widoczność w sieci, dzięki zbudowaniu własnej strony www i dobremu jej pozycjonowaniu. Z systemem Medfile® to proste i darmowe. A najważniejszym jest możliwość wystawiania e-Recept. Testuj program Medfile już od dziś!


Copyright © 2018 Biostat-logo