Program uskuteczniający działanie

 

Uwzględniając rozwój usług w dziedzinie medycyny należy zastanowić się nad tym, które z podejmowanych działań dają spodziewany skutek, a których też należy zaniechać. Dzięki stworzeniu programu dla gabinetu lekarskiego możliwym jest kontrolowanie zachodzących zmian oraz wspieranie pozytywnych bodźców, które odpowiadają za utrzymywanie względnie dobrej pozycji wobec konkurencji.

 

Po pierwsze: jakość

Oferowane usługi powinny być nakierowane na realizację potrzeb lekarzy, jak i pacjentów. Tym samym należy wspomnieć, że za spełnianiem tychże potrzeb powinna iść wyższa jakość oraz odczuwana satysfakcja. Dlatego też mówiąc o jakości świadczonych usług należy zwrócić także uwagę na:

 • poziom satysfakcji pacjentów;
 • alternatywne możliwości, które obecne są na rynku;
 • mocne i słabe strony poszczególnych aspektów.

Program dla gabinetu lekarskiego stawia sobie za cel podniesienie jakości kontaktu pomiędzy pacjentami oraz personelem danej placówki medycznej, a także ułatwienie zbierania i przechowywania danych.

 

Po drugie: satysfakcja

Badania satysfakcji pacjentów pozwalają na wskazanie tych obszarów, gdzie stopień zadowolenia jest niski. Wśród przyczyn niezadowolenia pacjentów można wyróżnić:

 • różnica w postrzeganiu oczekiwań pacjentów i personelu;
 • niespełnienia standardów obsługi/opieki nad pacjentem;
 • formułowanie obietnic nad wyrost;
 • nikłe zainteresowanie realizacją oczekiwań pacjentów.

Co ważne przeprowadzenie takiego badania nie powinno następować zaraz po zakończonej hospitalizacji.

 

Za systemem stoją konkretne osoby

Jakość i satysfakcja są tymi czynnikami, które mają wpływ na ogólne postrzeganie świadczonych usług, a to przekłada się na opinię na temat danej placówki. Stąd bardzo ważne jest, aby program dla gabinetu lekarskiego uwzględniał potrzeby:

 • pacjentów;
 • lekarzy;
 • pozostałych członków personelu medycznego;
 • najbliższego otoczenia pacjentów.

Każda z tych grup posiada swoje indywidualne potrzeby, które decydują o odczuwanym poziomie zadowolenia. Co warto zauważyć wraz z podnoszeniem jakości usług powinna wzrastać satysfakcji wszystkich grup.

 

Sukces należy do wszystkich

Stworzone rozwiązania powinny uskuteczniać oraz ułatwiać przeprowadzane działania oraz odnosić się do podnoszenia zadowolenia wszystkich grup osób zaangażowanych w sektor zdrowia. Można powiedzieć, że dzięki programowi dla gabinetu lekarskiego możliwym jest efektywne zarządzanie pozyskanymi danymi, co przekłada się na ogólne postrzeganie placówki oraz osiągane przez nią sukcesy.

oprogramowanie dla gabinetu
Copyright © 2018 Biostat-logo