Rejestry medyczne – szybki sposób na znalezienie poszukiwanych informacji

medycyna

Mogą to być rejestry przeprowadzanych operacji i zabiegów – również jeśli do ich wykonywania użyto jakichś produktów medycznych, na przykład zastawek czy endoprotez. Takie rejestry są niezwykle ważne ze względów czy to statystycznych, czy porządkowych.

 

Czym są rejestry medyczne?

 

Rejestry medyczne mogą dotyczyć wielu rzeczy, związanych z działem medycyny, a zatem między innymi:

 

  • aptek, punktów aptecznych, aptek zakładowych itp.;
  • hurtowni farmaceutycznych;
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą (czyli lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych);
  • diagnostów laboratoryjnych;
  • produktów leczniczych;
  • farmaceutów;
  • indywidualnych pacjentów.

Rejestry są po prostu spisem – zgromadzeniem w jednym miejscu danych, dotyczących danego zakresu. W przypadku pacjentów rejestry prowadzone są na przykład dla osób z osobną patologią, albo poddawanych podobnemu leczeniu. Gromadzą zaś wiedzę z wielu ośrodków.

 

 

Po co nam rejestry medyczne?

Prowadzone rejestry medyczne umożliwiają szybkie sprawdzenie potrzebnych informacji – tworzone są bowiem na różnych szczeblach, na przykład każda placówka zbiera dane osobno, ażeby następnie przekazać je dalej – na szczebel czy to miasta, czy województwa, czy wreszcie szczebel ogólnokrajowy.

W innych państwach tworzy się je już od dawna. Pomagają bowiem również w jednym miejscu zgromadzić wiedzę konieczną do porównania jakości usług medycznych w różnych placówkach czy regionach, jak też wysnucia wniosków co można poprawić.

Czas obserwacji w rejestrach jest dłuższy niż w przypadku badań klinicznych – w związku z tym wyniki są wiarygodniejsze. Pozwala to także lepiej diagnozować na przykład ewentualne powikłania po pewnych zabiegach medycznych.

 

Zmiany w prowadzeniu rejestrów medycznych

Wprowadzane ostatnio w różnych dziedzinach życia społecznego zmiany nie ominą również prowadzenia rejestrów medycznych. Będą one miały na celu ocenę jakości i skuteczności leczenia. Rejestry obejmują usługodawców i usługobiorców, a także pracowników medycznych.

Nowelizacja ustawy może pozwolić zlecić prowadzenie podobnego rejestru zewnętrznej firmie – by to ona mogła być za nie odpowiedzialna, a nie minister zdrowia. Będzie to spore ułatwienie i szansa dla podobnych firm.

aplikacje medyczne rejestry medyczne branża medyczna
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to są rejestry medyczne?

Rejestry medyczne to zbiory danych dotyczących różnych aspektów działalności medycznej, takie jak pacjenci, lekarze, apteki, czy produkty lecznicze.

Jaki jest główny cel prowadzenia rejestrów medycznych?

Głównym celem rejestrów medycznych jest gromadzenie danych w jednym miejscu, umożliwiając szybkie dostarczanie informacji na różnych szczeblach administracyjnych oraz analizę jakości usług medycznych.

Jakie informacje są gromadzone w rejestrach medycznych dotyczących pacjentów?

Rejestry medyczne dotyczących pacjentów mogą zawierać informacje na temat pacjentów z określoną patologią lub poddawanych podobnemu leczeniu.

Copyright © 2018 Biostat-logo